رویداد ها

مصطفی بهمن آبادی

مصطفی بهمن آبادی معاون پژوهشکده فناوری سلامت

وب سایت: http://bahmanabadi.ir

ایمیل: mbahman82@gmail.com

لیست رویداد های مصطفی بهمن آبادی

مجموعه های رویداد

رویداد های جاری

هیچ موردی یافت نشد

تماس با ما

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

خیابان حافظ، کوی البرز

شماره 18

ایمیل:hti@aut.ac.ir

تلفکس: 66961000-021

وبسایت: www.hti.aut.ac.ir