رویداد ها

دکتر حامد آذرنوش

دکتر حامد آذرنوش عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

وب سایت: http://bme.aut.ac.ir/autcms/biomedical-engineering

ایمیل: hamed.azarnoush@gmail.com

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

لیست رویداد های دکتر حامد آذرنوش

مجموعه های رویداد

رویداد های جاری

هیچ موردی یافت نشد

تماس با ما

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

خیابان حافظ، کوی البرز

شماره 18

ایمیل:hti@aut.ac.ir

تلفکس: 66961000-021

وبسایت: www.hti.aut.ac.ir