دکتر افشین نیاکان

دکتر افشین نیاکان فعال انفورماتیک پزشکی

وب سایت:

ایمیل:

دکتر نیاکان از فعالان انفورماتیک پزشکی کشور است.

لیست رویداد های دکتر افشین نیاکان

تماس با ما

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

خیابان حافظ، کوی البرز

شماره 18

ایمیل:hti@aut.ac.ir

تلفکس: 66961000-021

وبسایت: www.hti.aut.ac.ir