دکتر حامد آذرنوش

دکتر حامد آذرنوش عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

وب سایت: http://bme.aut.ac.ir/autcms/biomedical-engineering

ایمیل: hamed.azarnoush@gmail.com

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

لیست رویداد های دکتر حامد آذرنوش

تماس با ما

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

خیابان حافظ، کوی البرز

شماره 18

ایمیل:hti@aut.ac.ir

تلفکس: 66961000-021

وبسایت: www.hti.aut.ac.ir